دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
جستجو
بازرسي


شرح وظايف :


- ايجاد هماهنگي وتبادل اطلاعات با واحد هاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي مستقر به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي لازم درخصوص پاسخگويي به شكايات
-تنظيم برنامه بازرسي موردي و دوره اي واجراي آن ازطريق بازرسي هاي مالي و اداري
- انجام همكاري هاي لازم با گروه هاي بازرسي ونهادهاي قانوني كشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله وايجاد هماهنگي در اين زمينه
- تنظيم گزارش از نتايج بازرسي هاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط
- دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعين ازكاركنان و واحدهاي تابعه استانداري و ديگر ادارات وتهيه گزارش جهت مقامات مافوق
- بررسي پيرامون صحت و يا سقم موارد مورد شكايت و پيگيري دراين زمينه جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي به منظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي به شكايات
- بررسي و پاسخگويي به شكايات و تقاضاهاي مردم كه از طريق نهاد رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور ، وزارت كشور و ديگر ارگان هاي مسئول ارجاع مي گردد

 
1394/12/10
 نشاني دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و حقوقي: سمنان - بلوار بسيج - استانداري سمنان- دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و حقوقي استانداري - تلفن : 33443662
آدرس پست الكترونيكي دفتر  : bazresi_semnan@ostan-sm.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal