دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
جستجو
معرفي مركز ارتباطات مردمي
 

معرفي سامانه مركز ارتباطات مردمي:


مركز ارتباطات مردمي براساس الزامات قانوني حاكم بر نظام ارتباطات و حكومت در راستاي تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي و مادة 142 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، نظامنامة مديريت پاسخگويي به شكايات و... به مثابة رسانه‏اي كارآمد دربرقراري ارتباط بين مردم و دولت، نقش محوري و مؤثري ايفا مي‌كند. مركز ارتباطات مردمي به عنوان عالي ترين مرجع نظارت بر ارتباطات مردمي با مديريت ايده‌ها، نظرها، طرح‌ها، شكايت‌ها، درخواست‌ها، انتقادها و ابراز احساسات مي‌كوشد تا با برقراري ارتباطات پويا بين مردم و دولت و افزايش سطح دسترسي مردم به مسئولان و كارگزاران با رويكرد حل مشكل و مشاركت در برنامه‌ريزي و نظارت، زمينة مشاركت همگاني را عملي سازد.

 

1394/12/10
 نشاني دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و حقوقي: سمنان - بلوار بسيج - استانداري سمنان- دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و حقوقي استانداري - تلفن : 33443662
آدرس پست الكترونيكي دفتر  : bazresi_semnan@ostan-sm.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal